top of page

רפואת תדרים,זיהוי חסמים רגשיים שמנמיכים את התדר בגוף וגורמים לשלל מחסומים רגשיים שמתבטאים הרבה מאד פעמים במחלות פיזיות.

טיפול באיזון חיים

טיפול באיזון חיים

מהו טיפול ברפואת תדרים ? ומהי רפואת תדרים?

טיפול באיזון חיים

bottom of page