בואי לזמן לעצמך שפע של מים קדושים

שפיכה נשית

שפיכה נשית

לזמן את המים הקדושים

שפיכה נשית