top of page

מגע של גוף בגוף מספר הרבה על התקשורת ביניכם תקשורת מינית בדרך כלל יוצאת החוצה אל מעבר לחדר השינה ומשפיעה על כל תחומי חייכם החל מהתקשורת עם בני הבית האחרים ומערכות יחסים עם שאר העולם.

תהליך ליווי זוגי בתחום המיניות

תהליך ליווי זוגי בתחום המיניות

מפגשים בהם נלמד נרפא את התקשורת המינית נתאמן בתרגילים בחיזוק והעצמת האהבה ביניכם והגברת האינטימיות

תהליך ליווי זוגי בתחום המיניות

bottom of page