top of page

איזון חיים לחברות זכרון מנחם

טיפול הולסטי לחברות זכרון מנחם בטיפול להסרת חסמים ושמירה על האיזון אנרגטי


הבנתי שיש דברים שלא ייעלמו לעולם ,כמו המחלה בזכות המפגשים למדתי לקבל את עצמי ואותם - הדס

bottom of page