top of page

איזון חיים לחברות פל"א

טיפול הולסטי לחברות פל"א בטיפול להסרת חסמים ושמירה על האיזון אנרגטי

הבנתי שיש דברים שלא ייעלמו לעולם ובזכות המפגשים למדתי לקבל את עצמי ואותם - הדס

bottom of page