top of page

להיות ילדה להורים גרושים

להיות ילדה של הורים גרושים

להיות נכדה לסבא וסבתא גרושים

להיות אישה לאיש גרוש

להיות אמא לילד שההורים שלו גרושים

להיות אמא משלבת לילדים שההורים שלהם גרושים

להיות כלה לחמים גרושים

להיות גרושה לגרוש

ממש גברת גרושלך

גברת גרושלך הפוכה מתהפכת

מסתובבת

מקשיבה לו מקשיבה לה

מקשיבה להם

אוהבת אותו

אוהבת אותה

אוהבת אותי

אוהבת

החגים מציפים מים עכורים

מרימים מסכים למקומות שהיו מכוסים

ממוטטים מבנים

הקורונה מוסיפה ולא מרחמת

ומה אני רוצה?

מניחה פה תפילה

להגיון של לב

להקשבה

לביחד

לתקופה של ילד שלעולם יהיה טוב

תחזיקו איתי את התפילה הזאת

חג שמחComments


bottom of page