top of page

איזון חיים- רפואת תדרים, " כל תרבות ובכל מסורת רפואה שקדמו לנו, הושג הריפוי דרך הזזת אנרגיה" ( אלברט, צ'נט ג'ורג ). האדם הוא מערכת של אנרגיה רבת מימדים כמו כל דבר ביקום מורכב מאנרגיה, ע"פ רפואת התדרים: מחלה היא תוצאה של עודף או מחסור באנרגיה. דומה מושך דומה, אנו המחשבות שלנו. תדר אנרגטי נמוך מביא לחולי בגוף. טיפול בסיבה ולא תסמינים. ריפוי הוא איזון מחדש של אנרגיה הגוף, הנפש והרוח בריאות רוחנית תומכת בבריאות נפשית. לדוגמא: מוסיקה היא הדבר הראשון שאנו חושבים עליו שאנו מדברים על תדרים. פירטו על מיתר גיטרה ותוכלו לראות ולחוש את התדרים הנרשמים במוח כצלילים נפרדים. או כפי שאמרו גדולים מאיתנו "תחשוב טוב יהיה טוב" ( מתוך החסידות ) ובקיצור "זוהי המחשבה שלכם שיוצרת את העולם הזה" ( בודהה ) הזכות לחיות חיים איכותיים, לקיים יחסי מין בהנאה ועונג, לאהוב את הגוף וליהנות ממערכות יחסים בריאות הסובבות אותנו לחיות בשלום עם ילדןתינות הנשמה והחיבור הנשמתי שלנו ניתנה לכל אחד ואחת מאיתנו. לעומת זאת האתגרים הרבים שניצבים מול האדם המודרני מפרים את האיזון ומחןללים שיבושים בכל רמות הקיום. העבודה בשיטת איזון חיים נעשת מתוך התודעה הגבוהה של האדם וחוכמת הגוף ע"י קינסיולוגיה - בדיקת שריר ומאתרת במהירות, בקלות ובדיוק ללא צורך במגע גופני ישיר ואינטימי את שורשי הקושי בחייו על כל רובדיהם הפיסי, הנפשי, הרוחני והסביבתי. בעזרת שיטה רבת עוצמה זו הפועלת בעזרת כרטיס וורטקסט - פרי פיתוחו של ד"ר ג'ף לווין, אפשר להתיר ולשחרר חסימות פיזיות ורגשיות ה"יושבות" בתוך סיפור חיינו לאזנן ולהתמירן לתדרים, למודעות ואנרגיה גבוהיים יותר. על פי רוב הריפוי מתחולל במהירות ובקלות שלא יאמנו.

לשמיעת פודקסט על איזון חיים לחצו

טיפול באיזון חיים

bottom of page