top of page

סדנת עונג לזוגות אנחנו רוצים להזמין אתכם לסדנת עונג חוויתית לזוגות שרוצים יותר. באמצעות פסיכותרפיה, דרמה - תרפיה בשדה המיניות נכיר מקרוב ובאמצעות: משחקי עונג, משימות, ארוחה חושנית, מוסיקה מעוררת, נכיר דרכים שבהם נעמיק את הכרת הגוף האחד של השניה. נפתח את החושים ונגלה בעזרתם כיצד מתחברים ומענגים את אברי המין שלנו. בסדנא נתחבר לאברי החישה שלנו ונגלה איך אנחנו מגיעים לענג גדול יותר ביחד כזוג דרך החושים. בקיצור חוויה מובטחת.

משחק טיפולי - לימוד באמצעות משחק

bottom of page