top of page

הפוטותרפיה מאפשרת שיח לא מילולי בין המטפל והמטופל, הנצחת תכנים על גבי תמונה, מתן משמעות והתבוננות בדיעבד על תוצרים ישנים. זוהי שיטה בפסיכותרפיה שבה נעשה שימוש טיפולי בטכניקות של צילום ככלי טיפולי, לעיתים, תצלום אחד יכול להכיל את הנרטיב המרכזי של האדם, התמה של חייו. ": "אנו מסוגלים לבטוח בדבר שביכולתנו לראותו תמיד, בעוד שאנו עשויים להטיל ספק בזיכרון או בתיאורים מילוליים[]" לינדה ברמן / מאחורי החיוך". שימוש בצילום במהלך הטיפול מאפשר יצירת תקשורת לא-מילולית, בבחינת "תמונה אחת שווה אלף מילים". לעיתים בחירה של המטופל בתמונה מסוימת מעבירה בצורה חזקה את הלך הרוח בו הוא נמצא, ללא מילים. הטיפול מסייע גם בהתמודדות עם הגנות במהלך הטיפול (שמתבטאות בהתנהגויות כגון לא לדבר באופן ישיר עם המטפל על הקושי); הגנה היא חיובית ומאפשרת תפקוד יומיומי, אך לעיתים הפחתת הצורך בשימוש בה תורמת להתקדמות בטיפול. שימוש נוסף לטיפול באמצעות צילום הוא ריפריימינג (מיסגור מחדש) - המאפשר למסגר מחדש תמונה קונקרטית, ובהשאלה גם מצב ומציאות מסוימת. ניתן להציע נקודת ראות חדשה לפרשנות של תמונה, או להסתכל על דבר מוכר מזווית צילומית אחרת, שונה מההרגל של הפרט. אך החשוב מכל הטיפול נותן מענה לכמיהה לניראות של המטופל - כיצד הוא משתקף בעיני האחר (למשל הצלם שלכד אותו במצלמתו). הפסיכואנליטיקאי דונלד ויניקוט טען שמבטה של האם הוא בראש ובראשונה השתקפות פניו של התינוק - הניראות, אם כן, היא צורך ראשוני של כל אדם. לי-שי הרצוג פעל שנים בעמותת פל"א - פאה לכל אישה, וכן בקרב חולות סרטן רבות וסייע רבות לדימוי העצמי, להתמודדות עם הכאב והחלמה, עם הקושי של ויתור על איברי הגוף לטובת הבחירה בחיים. הצילום נערך לאחר תהליך שבו המטופלת עוברת תהליך רגשי של הסרת חסמים, עיסויים שמטרתם לסייע לגוף ולנפש להתמודד עם הצלקת, האובדן, הגברת זרימת הדם וייצור הורמונים והגברת החיות. בקיצור - התמודדות עם הגוף השונה וקבלתו מחדש. אני מזמין אותך למסע ריפוי אישי שבו נלמד לקבל את עצמנו, לראות כיצד אנו משתקפים דרך העדשה והכי חשוב לאהוב.

פוטותרפיה - טיפול בעזרת מצלמה

bottom of page