top of page

טיפולים לגברים

גברים לא מדברים, לא הולכים לטיפול.

לא כולם, האמיצים שבהם כן, אלה שרוצים לחיות בטוב להתגבר על הקושי, הכאב ולעיתים גם הטרואמה.

אנו מזמינים אותך לתהליך עומק של חקר, התמודדות ובנייה עצמית מחודשת בעזרת: איזון אנרגטי, עיסויים וטיפול אל מול המצלמה. 

Image by Nik Shuliahin
bottom of page